Ottocento Dining Table

Ottocento Dining Table - Φ:175 Υ:75

Στρογγυλό τραπέζι με κεντρική βάση, σε όψη μαρμάρου και γκρι επιφάνεια 

Deco Items by PROP - Ancient Greek StatuetteVaseJar & Pedestal

Project Example

1

Ottocento Dining Table
Project Example

2

Ottocento Dining Table