Elegant Chic Styleshoot

Client: Katerina Petropoulou
Venue: Polyhoros Lolou
Photographer: Tonia & Theodore

More Images

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

1

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

2

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

3

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

4

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

5

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

6

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

7

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

8

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

9

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

10

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

11

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

12

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

13

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

14

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

15

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

16

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

17

Elegant Chic Styleshoot
Project Example

18

Elegant Chic Styleshoot