Wedding at the Beach Styleshoot

Client: Dipnosofistirion
Venue: Galazia Akti
Photographer: Giorgos Sfakianakis

More Images

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

1

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

2

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

3

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

4

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

5

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

6

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

7

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

8

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

9

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

10

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

11

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

12

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

13

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

14

Wedding at the Beach Styleshoot
Project Example

15

Wedding at the Beach Styleshoot